En sammanslutning av företag och hantverkare i Simrishamns kommun  
 
 
 

Efter skråväsendets upphävande, bildades "Cimrishamns Fabriks o hantverksförening" 1874.

Den 22 dec. 1846 hade kongl. Majt:s nådiga fabriks- och hantverksordning utfärdats. Den föreskrev, att föreningar skulle bildas, med uppgift att övervaka ordning o reda inom hantverket. Mästare hade skyldighet att ansluta sig till föreningen och lämna uppgifter om sina anställda. Den 16 juni 1847 kallade magistraten till möte med fabrikörer och hantverksmästare. Till föreningen första ordförande utsågs gaverifaktron N.P. Erhnberg.

För vidare historik hänvisas till föreningens sekelkrönika av år 1947, vilket kan beställas genom hänvändelse till nuvarande styrelse.

 

 

 

   

 Har hänt

Vi har bytt namn.

Med anledninga av namnbytet från
Företagarna i Simrishamn till Cimbrishamns Företagare och Hantverksförening
har även vårt logotyp bytt utseende.

   
   
 
© 2010 Cimbrishamns Företagare och Hantverksförening | Webproduktion MEDIA SYD